Cẩm nang gia đình Việt
Browsing loại

Mẹ và Bé

Đánh đòn trẻ như thế nào để con nên người?

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết việc giáo dục bằng đòn roi tuy không được khuyến khích nhưng vẫn được áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Nếu muốn đánh đòn nhằm giáo dục trẻ nhận thức lỗi sai, cha mẹ cần nắm những nguyên tắc nhất…